Phần mềm Quản lý công chức viên chức
1. Thông tin chung
 • Tên đầy đủ: Phần mềm Quản lý cán bộ công chức viên chức
 • Tên viết tắt: CongchucViet
2. Tại sao lại ứng dụng CongchucViet.?
 • Là phần mềm tổng thể phục vụ công tác quản lý Nhà nước đối với cán bộ công chức viên chức (CBCCVC) của một cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước.
 • Quản lý sơ yếu lý lịch phản ánh toàn diện, chính xác về CBCCVC bao gồm về nguồn gốc, quá trình trưởng thành, phẩm chất năng lực, các hoạt động xã hội và mối quan hệ gia đình của người cán bộ công chức đó.
 • Đánh giá được phẩm chất chính trị, năng lực, đạo đức tác phong, hoàn cảnh gia đình để đào tạo, bồi dưỡng, phân công công tác và thực hiện các chế độ chính sách đãi ngộ được đầy đủ và chính xác nhất
 • Một công cụ trợ giúp các đơn vị quản lý hồ sơ cán bộ công chức, viên chức quản lý hồ sơ nhân sự hiệu quả, giảm chi phí, thời gian, công sức, thuận tiện trọng việc tra cứu tìm kiếm hồ sơ, 
 • Phân quyền đến từng người sử dụng được phép xem, sửa, xóa… nhằm đảm bảo tính bảo mật của hồ sơ.
“Hiện nay công tác quản lý hồ sơ cán bộ công chức viên chức tại nhiều đơn vị còn áp dụng kiểu quản lý thủ công như trên giấy tờ sổ sách và lưu trên file excel, word. Rất khó cho việc theo dõi, tra cứu, tìm kiếm nhanh trích ngang thông tin khi cần thiết.”

Hỗ trợ chuyển đổi dữ liệu vào hệ thống từ nhiều nguồn dữ liệu khác nhau (Excel, Word,...).!
 
3. Các phân hệ tác nghiệp quản lý của CongchucViet
        Quản lý hồ sơ cán bộ công nhân viên chức:
 • Quản lý cơ cấu tổ chức của đơn vị
 • Quản lý hồ sơ cán bộ công chức viên chức (CBCCVC)
 • Quản lý quá trình công tác
 • Quản lý quá trình lương, phụ cấp
 • Quản lý quá trình đào tạo, bồi dưỡng
 • Quản lý quá trình khen thưởng, kỷ luật
 • Quản lý quá trình bảo hiểm
 • Quản lý quá trình công tác Đảng
 • Quản lý nâng lương thường xuyên/ trước hạn
 • Quản lý điều động/ luân chuyển công tác
 • Quản lý bổ nhiệm/ bổ nhiệm lại
 • Tra cứu, tìm kiếm hồ sơ CBCCVC
 • Đánh giá hiệu quả làm việc của cán bộ công chức:
 • Quản lý tài khoản đánh giá: cá nhân đánh giá, tổ chức đánh giá
 • Thiết lập nhiệm vụ, tiêu chuẩn đánh giá cho CBCCVC
 • Quản lý đợt đánh giá
 • Quản lý bộ tham chiếu công việc phục vụ đánh giá
 • Đánh giá kết quả làm việc
 • Tổng kết đánh giá
        Báo cáo thống kê số liệu:
 • Danh sách CBCCVC của từng phòng ban đơn vị
 • Danh sách CBCCVC theo giới tính, độ tuổi
 • Danh sách CBCCVC theo trình độ, chuyên ngành, theo ngạch
 • Danh sách CBCCVC chuẩn bị nâng lương
 • Danh sách CBCCVC chuẩn bị nghỉ hưu
 • Danh sách CBCCVC là đảng viên
 • Danh sách CBCCVC theo địa danh
 • Danh sách CBCCVC khen thưởng, kỷ luật
 • ….Xây dựng báo cáo theo yêu cầu của đơn vị sử dụng (nếu có)
4. Tiện ích tích hợp trong CongchucViet
 • Chuyển dữ liệu từ nhiều nguồn dữ liệu khác nhau (Excel, Word,...)
 • Đối tượng khách hàng ứng dụng sản phẩm CongchucViet:
 • Các cơ quan khối hành chính nhà nước (Bộ, Sở, Ban ngành, UBND tỉnh, thành phố, huyện thị)
5. Giải pháp công nghệ
 • Được xây dựng trên nền tảng Webbase của Microsoft (ASP.Net, MVC)
 • Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: MS SQL Server
 • Giao diện hoàn toàn tiếng Việt, chức năng thao tác đơn giản, dể hiểu.
 • Chuẩn Font Unicode, phù hợp với bộ gõ Unikey, Vietkey.
 • Hỗ trợ trên các trình duyệt Web: Chrome, Cốc Cốc, IE, FireFox,...
 
Hãy để chúng tôi giúp bạn. ! Hotline: 090 142 6788 | (024) 3537 9185
 

Một số giao diện về sản phẩm: