Xây dựng Hệ thống báo cáo nhanh trực tuyến (ORS) cho Sở Kế hoạch và Đầu tư Đắk Lắk

Theo phụ lục hợp đồng số: PL01/PLHĐ-SKHĐT ngày 15/10/2014 của hợp đồng kinh tế số: 1138/HĐ-SKHĐT ngày 06/08/2013  giữa Sở Kế hoạch và Đầu tư Đắk Lắk và công ty cổ phần phần mềm Phương Đông (OrientSoft) về xây dựng hệ thống báo cáo nhanh trực tuyến (ORS).

ORS là một hệ thống báo cáo nhanh trực tuyến qua mạng đáp ứng các yêu cầu quản lý như sau:

Xây dựng một cơ sở dữ liệu dùng chung phục vụ công tác quản lý hoạt động của các dự án đầu tư trên toàn tỉnh.

Tin học hóa quy trình gửi nhận báo cáo bằng văn bản, email. Khắc phục những nhược điểm còn tồn tại của hệ thống báo cáo phục vụ công tác điều hành hiện nay.

Chủ đầu tư báo cáo số liệu và các thông tin của dự án trực tuyến trên mạng tại bất kỳ địa điểm nào có internet.

Cán bộ quản lý tại Sở tổng hợp thống kê số liệu báo cáo đầy đủ, hiệu quả, khoa học, chính xác, thời gian xử lý nhanh chóng và kịp thời.

Đổi mới nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giám sát các dự án phát triển kinh tế xã hội của tỉnh đồng thời nâng cao chất lượng và thời lượng của các báo cáo. Giải quyết tình trạng quản lý chồng chéo về chức năng quản lý.

Là một kênh thông tin cung cấp thông tin tổng hợp nhanh chóng, chính xác, hiệu quả để phục vụ chỉ đạo điều hành của lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo Sở; các bộ phận chuyên môn thuộc Sở KH&ĐT và các chủ đầu tư của các dự án (Sở ban ngành liên quan, UBND cấp huyện trong tỉnh,...). Tăng cường mối liên kết giữa Sở KH&ĐT và các chủ đầu tư trên địa bàn tỉnh.

 

Hiện nay ORS đang trong quá trình chạy thử nghiệm tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Đắk để lấy ý kiến góp ý chỉnh sửa cho phù hợp với yêu cầu thực tế tại địa phương.

Theo kế hoạch dự kiến trong tháng 6 này hệ thống ORS sẽ được triển khai chính thức tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Đắk Lắk để tạo điều kiện cho các chủ đầu tư cũng như các đơn vị liên quan có thể tác nghiệp vào hệ thống.

 

 

OSNews

Sản phẩm tiêu biểu

 
 

Ý kiến khách hàng và đối tác

 
 
Mr. Rudi Schuetz, Cố vấn Kỹ thuật, CT Hỗ trợ Khu vực tư nhân EU
Trong quá trình thực hiện dự án tại DPI Hải Phòng tôi đánh giá rất cao về kinh nghiệm chuyên môn, sự am hiểu nghiệp vụ của các bạn.
Mr.Garry Robert Whitby, Senior SME Advisor-PSPS
Thật tuyệt vời.! Sản phẩm SmartOffice của các bạn vượt trội hơn hẳn các sản phẩm cùng loại mà tôi từng trải nghiệm trước đó, tôi hoàn toàn có thể xử lý ...
Mr.Thomas Finker, Chief Technical Advisor, GTZ
Tôi muốn gửi lời cám ơn tới OrientSoft Team, các bạn rất chuyên nghiệp trong thời gian thực hiện dự án xây dựng Cổng thông tin doanh nghiệp và đầu tư.....
Mrs. Doris Becker, Cố vấn trưởng dự án SME Development Programme
Tôi rất yên tâm khi chọn OrientSoft là đối tác thực hiện xây dựng Cổng thông tin doanh nghiệp và đầu tư cho các tỉnh thuộc dự án và rất hài lòng về chất ...