Lào Cai triển khai phần mềm Quản lý đăng ký hộ kinh doanh, hợp tác xã (SBO) cho tất cả các huyện/thành phố

Từ ngày 14/11/2013 đến 15/11/2013,  OrientSoft đã cử cán bộ triển khai phối hợp với cán bộ của Sở Kế hoạch và Đầu tư Lào Cai thực hiện việc cài đặt, đào tạo và hướng dẫn vận hành phần mềm Quản lý đăng ký hộ kinh doanh, hợp tác xã (SBO) cho cán bộ chuyên môn của 09 huyện/thành phố tỉnh Lào Cai.

 

ảnh tại lớp tập huấn

Sản phẩm này được ứng dụng tại tất cả các Phòng Tài chính Kế hoạch huyện/thành phố về công tác đăng ký và quản lý Hộ kinh doanh, Hợp tác xã đồng thời hình thành cơ sở dữ liệu tổng thể, thống nhất từ Sở tới các huyện, thành phố của Lào Cai. Các cán bộ phụ trách đăng ký kinh doanh của các huyện, thành phố có thể báo cáo và tích hợp số liệu trực tuyến lên Sở Kế hoạch và Đầu tư. Tại phòng Đăng ký kinh doanh của Sở, cán bộ phụ trách quản lý có thể theo dõi, thống kê, phân tích và tổng hợp số liệu của các huyện/thành phố thông qua phần mềm này. Nhờ đó việc tổng hợp báo cáo để giúp các cấp lãnh đạo trong công tác quản lý hành chính nhà nước được nhanh chóng, chính xác và hiệu quả

Số liệu hộ kinh doanh, hợp tác xã sẽ được tích hợp lên Trang thông tin cơ sở dữ liệu hộ kinh doanh, hợp tác xã tỉnh Lào Cai. Tại trang thông tin này, các cá nhân tổ chức có thể tra cứu số liệu của các đơn vị tại địa chỉ www.dkkdlaocai.gov.vn

OSNews 

Sản phẩm tiêu biểu

 
 

Ý kiến khách hàng và đối tác

 
 
Mr. Rudi Schuetz, Cố vấn Kỹ thuật, CT Hỗ trợ Khu vực tư nhân EU
Trong quá trình thực hiện dự án tại DPI Hải Phòng tôi đánh giá rất cao về kinh nghiệm chuyên môn, sự am hiểu nghiệp vụ của các bạn.
Mr.Garry Robert Whitby, Senior SME Advisor-PSPS
Thật tuyệt vời.! Sản phẩm SmartOffice của các bạn vượt trội hơn hẳn các sản phẩm cùng loại mà tôi từng trải nghiệm trước đó, tôi hoàn toàn có thể xử lý ...
Mr.Thomas Finker, Chief Technical Advisor, GTZ
Tôi muốn gửi lời cám ơn tới OrientSoft Team, các bạn rất chuyên nghiệp trong thời gian thực hiện dự án xây dựng Cổng thông tin doanh nghiệp và đầu tư.....
Mrs. Doris Becker, Cố vấn trưởng dự án SME Development Programme
Tôi rất yên tâm khi chọn OrientSoft là đối tác thực hiện xây dựng Cổng thông tin doanh nghiệp và đầu tư cho các tỉnh thuộc dự án và rất hài lòng về chất ...