OrientSoft và Viện kỹ thuật Biển phối hợp triển khai gói thầu "Xây dựng CSDL tài nguyên, môi trường biển và hải đảo tỉnh Cà Mau"

Ngày 13/03/2018 nhóm dự án của OrientSoft và nhóm dự án Viện Kỹ thuật Biển-Viện KHTL Miền Nam đã có buổi làm việc tại hội trường Viện kỹ thuật Biển về nội dung triển khai dự án “Xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo tỉnh Cà Mau”.

Trước đó tháng 08/2017 Liên danh Viện kỹ thuật Biển-Công ty CP phần mềm Phương Đông đã trúng thầu gói thầu “Gói thầu dịch vụ sự nghiệp công Xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo tỉnh Cà Mau”. Đại diện liên danh là Viện kỹ thuật Biển.

Nội dung buổi làm việc về phía OrientSoft đã báo cáo tiến độ, nội dung triển khai các hạng mục thuộc dự án với đại diện liên danh. Tiếp theo OrientSoft đã trình bày sơ bộ sản phẩm mà OrientSoft đang xây dựng và phát triển và xin ý kiến đóng góp từ đại diện liên danh để sản phẩm hoàn thiện hơn.

Đại diện lãnh đạo Viện kỹ thuật Biển đánh giá cao về sự hợp tác, chia sẻ thông tin, sự phối hợp giữa 2 bên trong thời gian qua và chỉ đạo 2 bên cần phối hợp gắn kết hơn nữa để đạt được đúng tiến độ và chất lượng sản phẩm như yêu cầu dự án đề ra.

Theo kế hoạch hai bên đã thống nhất cuối tháng 8/2018  sản phẩm sẽ được cơ bản hoàn thiện về cơ sở dữ liệu và đầu tháng 9/2018 sẽ được báo cáo và giới thiệu tại Sở TN&MT tỉnh Cà Mau để xin ý kiến góp ý hoàn thiện sản phẩm, cập nhật dữ liệu thông tin.

 

OSNews

 

Sản phẩm tiêu biểu

 
 

Ý kiến khách hàng và đối tác

 
 
Mr. Rudi Schuetz, Cố vấn Kỹ thuật, CT Hỗ trợ Khu vực tư nhân EU
Trong quá trình thực hiện dự án tại DPI Hải Phòng tôi đánh giá rất cao về kinh nghiệm chuyên môn, sự am hiểu nghiệp vụ của các bạn.
Mr.Garry Robert Whitby, Senior SME Advisor-PSPS
Thật tuyệt vời.! Sản phẩm SmartOffice của các bạn vượt trội hơn hẳn các sản phẩm cùng loại mà tôi từng trải nghiệm trước đó, tôi hoàn toàn có thể xử lý ...
Mr.Thomas Finker, Chief Technical Advisor, GTZ
Tôi muốn gửi lời cám ơn tới OrientSoft Team, các bạn rất chuyên nghiệp trong thời gian thực hiện dự án xây dựng Cổng thông tin doanh nghiệp và đầu tư.....
Mrs. Doris Becker, Cố vấn trưởng dự án SME Development Programme
Tôi rất yên tâm khi chọn OrientSoft là đối tác thực hiện xây dựng Cổng thông tin doanh nghiệp và đầu tư cho các tỉnh thuộc dự án và rất hài lòng về chất ...